Trang chủ Nghi lễ cúng tế và văn khấn

Tục xưa cho rằng tháng Bảy cửa ngục mở ra, âm cung xóa tội vong nhân, hồn người chết ở cõi âm được về gặp người sống ở cõi dương gian. Cúng cô hồn là một hoạt động tâm linh tương đối phổ biến tại Việt Nam.

Lịch âm dương

Ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Tháng 11 Năm 2020 28 Thứ Bảy
Ngày Tháng Năm
14 11 2020
Qúy Dậu Mậu Tí Canh Tí