*Lưu ý: Phương thức đăng ký của portal này là Công khai. Sau khi thông tin được gửi đi, bạn sẽ được trao quyền truy cập vào portal ngay lập tức.Tất cả các trường được đánh dấu mũi tên đỏ là bắt buộc. - (Lưu ý: - Đăng ký có thể mất vài giây. Khi bạn nhấp vào nút Đăng ký xin vui lòng chờ đợi cho đến khi hệ thống đáp ứng.)

Cung cấp một tên hiển thị
Nhập địa chỉ Email hợp lệ
Nhập tên đăng nhập. Độ dài phải ít nhất là năm ký tự
Nhập mật khẩu của bạn
Nhập lại mật khẩu để xác nhận là bạn đã nhập vào chính xác
Nhập mã bảo mật
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây