Trang chủ Bài viết Miền Bắc Cột cờ Hà Nội
Cột cờ Hà Nội PDF. In Email
Thứ bảy, 01 Tháng 5 2010 10:30
Share

Cột cờ Hà Nội

Cột cờ Hà Nội - Công trình kiến trúc được xây dựng từ thế kỷ 19. Là một trong những công trình kiến trúc thuộc khu vực thành cổ Hà Nội. Nằm trong khuôn viên Bảo tàng quân sự Việt Nam ở đường Điện Biên Phủ.Cột cờ được xây năm 1812 gồm ba tầng đế và một thân cột. Các tầng đế hình chóp cụt, nhỏ dần, chồng lên nhau, xung quanh xây ốp gạch. Tầng một mỗi chiều 42,5m, cao 3,1m; có hai cầu thang gạch dẫn lên. Tầng hai mỗi chiều 27m, cao 3,7m. Tầng ba mỗi chiều 12,8m, cao 5,1m; có bốn cửa, cửa hướng đông trên có đắp hai chữ "Nghênh húc" (đón ánh nắng ban mai), cửa tây với "Hồi quang" (ánh sáng phản chiếu), cửa nam với "Hướng minh" (hướng về ánh sáng), cửa bắc không có chữ đề. Trên tầng này là thân cột cờ, hình trụ 8 cạnh, thon dần lên trên. Trong thân này có cầu thang 54 bậc xây xoáy trôn ốc lên tới đỉnh.Để tạo sự thông thoáng và ánh sáng lọt qua mỗi mặt trên thân cột cờ có từ 4 đến 5 ô hình hoa thị, vị trí cao nhất mỗi mặt có 1 ô hình dẻ quạt.

Ðỉnh cột cờ được cấu tạo thành một lầu hình bát giác, có 8 cửatương ứng 8 mặt. Giữa lầu là một trụ tròn, cao đến đỉnh lầu, là chỗ để cắm cán cờ. Toàn bộ cột cờ cao 33,4m. Nếu kể cả trụ treo cờ thì trên 41m.

Cột cờ Hà Nội gắn liền với lịch sử cuả 2 cuộc kháng chiến của Thủ Đô.

(C) Mai Thành Tiến 2009

Share
 

Viết Cảm nhận


Hình ảnh kiểm tra
Đổi ảnh khác